HISTORIE » Fratelli Farina
Fratelli Farina

Clemens August, kolínský kurfiřt,
nechal v Míšni vyrobit tulipánový
servis - také konvičky na voňavky
pro Eau de Cologne.

Roku 1706 byl parfumér Giovanni Maria poprvé v Kolíně. Bratr Giovanni Battista, zakladatel firmy, sledoval po očku jeho počínání. Mladší bratr zkomponoval italské jarní ráno. Stále zkoušel nové vůně a esence. Neustále něco míchal v rendlících a třepal baňkami s vonícími tekutinami. Našel v činnosti výrobce vonných vod větší zalíbení než v ostatních obchodech? Opomíjel je snad dokonce? Ale Giovanni Maria se v Maastrichtu u strýce Gia, pana radního, osvědčil i jako dobrý obchodník. Dovedl být užitečný. A kdo ví, možná jeho exkluzivní vášeň pro svět čichových vjemů skýtala vyhlídku na úspěch. Nakonec Gio Battista poprosil svého bratra, aby se u něj zařídil natrvalo. „Svoje vodičky můžeš míchat i tady. Poskytneme ti dostatek místa,“ ujišťoval jej v jednom dopise. A tak roku 1714 přistoupil Giovanni Maria do firmy Farina & Co. Zde se z Giovanniho stal mešťan Johann Maria Farina.

Přísná rodina udělila svůj souhlas s plánovaným stěhováním do Porýní už předem: „Můj záměr se jim zamlouvá,“ mohl Johann zpravit bratra o jejich požehnání.

Bratři Farinové vedli svou firmu od roku 1718 nadále bez švagra. Roku 1723 přeložili obchod o několik tucet metrů dál na dosud existující místo v ulici Obermannspforten naproti náměstí Gülichplatz. V domě nazývaném „Zum Morion“ (U Morionu) rozšířil Johann Maria sortiment o další zboží z oblasti luxusního života: stříbrné knoflíky, křišťálové poháry a tehdy velmi oblíbené kandované ovoce. Čtvrť v blízkosti radnice byla nejnoblesnější v celém městě. Všechny ulice byly vydlážděné. Z důvodů čistoty se zde nesměla držet žádná zvířata.


Místnost esencí v muzeu vůní
v domě Farinů.

Kočáry a koně byli umístěni v okruhu 100 metrů. Senný trh, ležící poblíž Rýna, patřil k největším městským plochám v Evropě. V cestovní literatuře 17. století se proslavil jako druhé nejhezčí náměstí Evropy hned po náměstí Svatého Marka v Benátkách. Kolín, antický Řím severu, platil v lidové mluvě za nejsevernější město Itálie.

Johann Maria si svůj nový domicil naproti náměstí Gülichplatz vybavil sám. Navrhl krby a stěny. Výrobou nábytku byli pověřeni ti nejlepší truhláři, řezbáři a pozlacovači. Obchodní dům měl dostát exkluzivitě zboží a etablovat se pro vznešené dámy a pány, kteří zde byli očekáváni jako zákazníci, coby uznávaná adresa. Urozené zákaznictvo mělo jako ten nejlepší reklamní nosič dostat nejexkluzivnejší nabídku domu - Eau de Cologne - mezi další společnost: „Když člověk nakoupí u Fratelli Farina, smí si panstvo odnést šátek pokapaný touto skvostnou vůní na zkoušku s sebou“, tak zněla deviza, tenkrát i dnes. Kdo v dnešní době, o tři století později, navštíví sídlo mateřské společnosti na náměstí Gülichplatz, obdrží „italské jarní ráno“ Johanna Marii, originální Eau de Cologne, rozprášené přímo na pokožku. Avšak pardon, nejde jen o pány. I pro dámy platí tento „printemps italienne“.

Průmyslová výroba Eau de Cologne byla ve 20. letech minulého století zajišťována především ženami. Aby byla garantována efektivita a plynulý průběh výroby, panoval zde zákaz mluvení. Fotografie ukazuje strojové lepení etiket.