HISTORIE » Šlechta
Šlechta

Dopis od Fariny ze
24. dubna 1757, po jeho
návratu z frankfurtského
veletrhu: „Nacházím se
zde v okupaci tří tisíců
Francouzů a dnes k nim
další tři tisíce přibudou…
Dnes večer ubytuji jednoho
majora a jeho služebnictvo
v mém domě.“

Na konci života se Jean Marie mohl pochlubit tím, že zásoboval svou Eau de Cologne ty nejvybranejší adresy. „V Evropě neexistuje císařský či královský dům, který bych nezavážel,“ poznamenal si krátce před svou smrtí. Byla zde například Madame Billy, jedna z prvních zákaznic a po desetiletí věrná Farine. Nakupovala její zboží od roku 1716. Roku 1741, kdy byla znepokojená svým stárnutím, k ní Jean Marie promlouval: „Velectěná, víte až příliš dobře, a je to vědení těch nejlepších kurtizán, že čistá a s mou vůní na pokožce, budete mladá jako nikdy předtím.“

Pouze lichocení? Nikoli. Jean Marie jen vyjádřil to, co si ostatní od Eau de Cologne slibovali. Její použití s afrodiziačním záměrem bylo známé a žádané. Když se během sedmileté války v dubnu roku 1757 usadily v Kolíně francouzské jednotky pod velením generála Torcyho, využili jemnocitní dustojníci, kteří dokonce i v uniformě kladli důraz na eleganci a etiketu, Farinovy vůně a otevřeli si s ní svět rýnských dam. Dustojníci Eau de Cologne již znali ze dvora ve Versailles. Teď byli v městě, odkud parfém pocházel.

A nebo Casanova. Ten v Kolíně pobýval roku 1760. Nejpozději v souvislosti s jeho aférou s manželkou starosty, Marií Ursuloude Groote, mu Farinova manufaktura, ležící poblíž radnice, nemohla zůstat utajena. Milostné použití Farinova parfému potvrdila také ne zrovna galantní poznámka císaře Josefa, kterou želel počáteční bezdětnosti posledního francouzského královského páru před Velkou revolucí, Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty Rakouské. Vyjádřil se v tom smyslu, že by se měl jeho sestře sezdané s francouzským monarchou expedovat k Venušinu pahorku šátek s Farinovou Eau de Cologne a pak už jen pokojně vyhlížet budoucnost plné dětského požehnání.


Tyto zeměkoule ze slonové
kosti z roku 1889 s vyrytými
body označujícími působiště
Fariny dostávaly darem
zahraniční pobočky. Tak se
tento dar dostala i k anglické
královně Viktorii.

Tyto příklady rovněž ukazují, jaký rozruch rozvířila ve feudální Evropě Farinova sláva a sláva jeho Eau de Cologne. Po Madame Billy u něj objednávaly i jiné celebrity: Barbiery z Bruselu roku 1718, Monsieur Estienne z Paríže roku 1721, Fridrich I. Pruský roku 1734, Ernst hrabě von Königseck roku 1737, lankrabí von Hessen Kassel roku 1737, císař Karel VI. Habsburgský roku 1738, Chevalier D´Orival roku 1739, Ludvík XV., král Francie, roku 1745 a od roku 1745 taktéž Fridrich Veliký Pruský. Fridrich Veliký byl jedním z nejvěrnějších odběratelů Eau de Cologne. Každého čtvrt roku nechával poslat carevně Kateřině Veliké zásilku do Petrohradu. Poté, co proti sobě Rusko a Prusko nastoupily v sedmileté válce jako protivníci, ukuli Fridrich a Kateřina olfaktorickou alianci.


Zámek Augustusburg dnes patří ke
světovému dědictví UNESCO.  Zde
schodiště od Balthasara Neumanna.

Rusko se od dob vlády cara Petra Velikého, Kateřinina tchána druhého stupně, modernizovalo podle západoevropského vzoru. Car Petr nechal roku 1703 přeložit hlavní město své ohromné říše z Moskvy do finské mořské zátoky.Celá ruská vysoká šlechta se tam přestěhovala spolu s ním. Tady totiž leželo spojení se západem. Přes vodu se měly do Ruska dostat kultura, věda, ošacení a životní styl z Nizozemí a Francie a přivést carskou říši do novověku. Rovněž na carském dvoře se hovořilo francouzsky. I tady lidé nosili frak a paruku. Také zde Eau de Cologne zkrápěla knížecí společnost.