HISTORIE » Jméno
Jméno

Kolín, 9. května 1802, 6 hodin večer:
„... přemýšlel jsem a na Tvé podmínky,
které mi dáváš nepřistoupím, všechna
jména jsou dobrá.“ Roku 1802 pátral
Mülhens, předchůdce pozdější
značky 4711, po značkách a produktech.

Konkurenti nepřevzali pouze název parfému, ale i jméno parfuméra: Farina, ačkoli jim nebylo dáno při narození. Bylo to možné. Farina, v překladu „mouka“, je docela běžné italské příjmení. V 18. století žila v Porýní celá rada Farinu. Roku 1803 uzavřel Wilhelm Mülhens, který byl uvedený v kolínském adresáři z roku 1797 jakožto "spekulant", smlouvu s Franzem Carlem Farinou, žijícím v Bonnu. Tento Farina nebyl příbuzný s rodinou Jeana Marii. Ale smlouvou, uzavřenou před kolínským notářem Gérardem Flammem, bylo doloženo, že Franz Carl seznámil Wilhelma Mülhense s originální recepturou Eau de Cologne. Že tomu tak nemohlo být, prokáže jednoduchá zkouška vůně. Kdo si porovná později vyráběnou vodu Wilhelma Mülhense, světově proslulou pod jménem 4711, s originální Eau de Cologne, potvrdí, že jedna vůně se od druhé liší stejně, jako levandulové pole od kvetoucího citrónového sadu.

Ve skutečnosti si Wilhelm Mülhens koupil jakýsi „copyright“ na jméno Farina. Tímto mohl ono slavné jméno prodávat dál a také tak učinil, prodal jej více než třiceti osobám. Tito lidé pak založili nové firmy s kolínskou vodou se jménem Farina. I obchod s právy na jména našel své napodobitele. Nakonec uzavírali kolínští obchodníci společenské smlouvy s celými rodinami v Itálii, které měli pouze jedinou kvalitu: nesly jméno Farina. Dokonce budoucí křtiny dosud nenarozených dětí na jméno Giovanni Maria - „Doufejme, že to bude chlapec!“ - se upravovaly smluvně.