HISTORIE » Adresa
Adresa

Náměstí Gülichsplatz
s „Masopustní kašnou“
od Georga Graseggera,
z roku 1913.

Nakonec se i sama adresa Fariny stala zřejmě nezbytnou součástí kýženého úspěchu každé nové vonné či léčivé vody s názvem Kölnisch Wasser. Na místě dnešního Gülichova náměstí naproti Farine se kdysi nacházel obytný dům kolínského obchodníka se stuhami a manufakturním zbožím Nikolause Gülicha. Roku 1680 se tento obchodník veřejně postavil proti spolčování a bratříčkování v kolínské městské radě. O tři roky později dosáhl Gülich rozpuštění zkorumpované rady a zatčení a odsouzení vysokých městských úředníků. Jeho následná a ne zcela nezištná činnost ve vedení města vedla jeho politické protivníky k tomu, aby si u císaře vymohli uvržení Gülicha a jeho podporovatelů do klatby. Nikolaus Gülich byl nakonec roku 1686 odsouzen a sťat.

Gülichův obytný dům na rohu Obenmarspforten byl po jeho popravě stržen a byl zde postaven sloup hanby, který zobrazoval hlavu ulitou z bronzu probodnutou mečem. Tak vzniklo náměstí Gülichplatz. Mělo zůstat navždy nezastavěné. Při dobytí Kolína revolučními francouzskými vojsky bylo znamení hanby opět odstraněno.

Bronzová hlava Gülicha, nyní oslavovaného coby „obránce demokratické ústavy města“, dovedla údajně nepříliš početné procesí do domu velitele města. Náměstí ale zůstalo nadále prázdné. Adresa Fariny nyní zněla Vis-a-vis La Place Juliers. Při pozdejším poněmčení zůstalo J na začátku slova zachované, protože kolínské nářečí na tomto místě G nezná. A tak se dodnes píše Farina gegenüber Jülichsplatz.


Biedermeier: Karl Anton Farina
se ženou a dětmi vedle zetě
a snachy na jejich venkovském
sídle Hagerhof (1837).

Mimořádná prominentnost adresy Farina gegenüber vedla v době nepřátelských přebírání jmen ke skutečné inflaci výrobců kolínských vod, kteří namísto dobrého zboží tendenčně nabízeli pouze důkazy o tom, že se jmenují Farina a gegenüber. Bylo by možné vypracovat seznam celých 114 takových případů. Když ho pročítáte, hraničí to již s absurditou: „Jean Marie Farina gegenüber dem Albün-Platz, Johann Maria Farina gegenüber den Alexianern, Johann Maria Farina gegenüber dem Altenmarkt, Johann Maria Farina gegenüber dem Alten Markt No. 4, Johann Maria Farina gegenüber dem Alten Markt No. 11, Johann Maria Farina gegenüber dem Appellhof-Platz, Eau de Cologne gegenüber dem Apollo-eater, Johann Maria Farina gegenüber dem Augustinerplatz" a tak dále.