HISTORIE » Veliký
Veliký

Jean Marie Farina Veliký
(1809-90).

Aby zastavil tuto inflaci, vydobyl Johann Maria Veliký, působící ve čtvrté generaci, roku 1875 důležitý úspěch nejen pro svoje podnikání, ale pro celé živnostenské odvětví. Od roku 1836 měl tento osmý šéf firmy plnou obchodní moc. A od té doby prostřednictvím znaleckých posudků a návrhů zákonů nepřetržitě usiloval o ochrannou známku. Zákon o ochranných známkách, schválený německým Říšským sněmem roku 1874, ze značné části spoluvytvářel právě on. Když zákon o rok později vstoupil v platnost, byla Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichsplatz úplně první nahlášenou značkou. Od tohoto okamžiku se nesměl kopírovat například přesný rokokově ozdobný podpis na etiketě.