HISTORIE » Dědictví
Dědictví

Kolínská opera, 2. února 2009: Firma Farina
tradičně pozvala své přátel ze světa z umění
a hospodářství, politiky a vědy na zahájení
oslav tří set let od svého založení do kolínské
opery. V kulisách rokokového plesu
Clemense Augusta, kolínského kurfiřta,
zažili hosté dobu krásného lesku.

S přibývajícím stářím miloval Giovanni Maria teplé peřiny. Ze začátku mu tlusté duchny Němců připadaly zvláštní. Ale ve studených ročních období v Porýní, přece jen daleko od jižního klimatu jeho dětství a mládí, se je naučil oceňovat. V pohodlí pod prachovým peřím se mohl na konci své cesty hrdě ohlédnout za svým životním dílem. Učinil z Kolína nad Rýnem hlavní město vůní 18. století. Dodával své zboží do všech velkých evropských knížecích domů. Vždy měl ten správný čich. Firmu převezme jeho synovec, Johann Maria, destilatér. Jako první bude Eau de Cologne dodávat do Indie. Tento destilatér se také stane pokračovatelem rodu. Sám Giovanni Maria, parfumér, zůstal bezdětný. Ale synovcova žena, Anna Maria, dcera jeho přítele a souseda Brewera z Budengasse, obdaří mladšího Jahanna Mariu třemi syny. Rodina jednou nazve pravnuka zakladatele Le Grande, Veliký. To on přivede Eau de Cologne do moderních dob. Učiní z ní prvotisk moderních zákonů o ochranných známkách. A jednou, po třech stech letech, bude rodina moci říct: „V našich rukou, ach, v našich nosech je originál.“ Eau de Cologne. Jen si přivoňte!